Vattenfilter till egen brunn – guide om vattenrening & brunnsborrning

Går du i tankarna på att borra egen brunn? Vi förstår att processen av att borra brunn och välja rätt vattenfilter kan kännas överväldigande och svårt. Här har vi därför skapat en guide med allt du behöver veta om hur brunnsborrning fungerar och hur du tar hand om ditt vatten.

Brunnsborrning

Borrad brunn eller bergborrad brunn som det också kallas är den vanligaste typen av brunn i Sverige. För dig som bor på landsbygden, inte har tillgång till kommunalt vatten eller kanske vill ha rinnande vatten året runt i sommarstugan är en borrad brunn ett perfekt alternativ som ger en trygg vattenförsörjning året runt.

Hur fungerar en borrad brunn?

En borrad brunn får sitt vatten genom att man borrar ner i berggrunden där grundvatten finns i bergets sprickor och hålrum. När man borrar en vattenbrunn borras ett foderrör genom berget och jorden och sedan hela vägen upp till marken. Med hjälp av en pump, ofta en djupvattenpump, pumpas sedan vattnet genom jorden och upp till kranen så att du får rinnande vatten.

Hur fungerar en borrad brunn? Simonssons rör hjälper dig med brunnsborrning
Rinnande vatten till sommarstugan - investera i en borrad brunn!

Rengöring av borrad brunn

Att borra en brunn innebär inte bara att du får rinnande vatten. Du måste också regelbundet underhålla och rengöra den. Om du inte rengör brunnen riskerar du att vattenkvaliteten försämras och att vattenflödet minskar då brunnen blir igensatt av smuts och partiklar. 

En vanlig anledning till förorenat brunnsvatten är att brunnslocket är trasigt eller att det inte sluter tätt. Då kommer det lätt in bakterier, partiklar och andra föroreningar som gör att vattnet inte längre blir drickbart. 

Rengöring av borrad brunn kan göras på olika sätt beroende på hur smutsig brunnen är, men vanligast är att man spolar upp smuts från botten av brunnen. Är din brunn mycket smutsig kan man spola och samtidigt suga bort orenheterna för att se till att brunnen är i gott skick.

Vad kostar det att borra brunn?

Kostnaden för att borra brunn varierar och beror på flera olika faktorer. Bland annat beror det på hur djupt brunnen ska borras, borrhålets storlek samt vilken typ av mark det ska borras i.

Vill du veta mer eller få en kostnadsfri offert på brunnsborrning? Kontakta oss!

En borrad brunn är ett utmärkt sätt att få rinnande vatten till sommarstugan och lantstället
Ett vattenfilter är ett effektivt sätt att bli av med föroreningar och få drickbart vatten i din brunn

Vattenfilter & vattenrening

Vad är vattenrening och hur fungerar det egentligen? Vatten från en egen brunn kan innehålla olika föroreningar som kemikalier, bakterier, virus och metaller som kan orsaka hälsoproblem och sjukdom om man dricker vattnet. För att fastställa vilka föroreningar som finns i ditt vatten är det därför bra att göra en vattenanalys.

Vattenrening innebär att ta bort föroreningar och oönskade ämnen från vattnet för att göra det säkert att dricka och använda. Beroende på vattenkvaliteten och dina behov kan vattenreningsprocessen se olika ut. Ett vattenfilter är ett effektivt sätt för att bli av med föroreningar så att du kan vara säker på att vattnet kan användas och drickas utan att du blir dålig. 

Vi hjälper dig med installation av vattenreningsfilter och ser till att vattenreningen blir utförd på rätt sätt.

Hur fungerar ett vattenfilter för egen brunn?

Det finns flera olika typer av vattenfilter för dricksvatten som tar bort partiklar och föroreningar, och det är viktigt att välja ett filter som passar för din brunn och ditt vatten. Vilket vattenreningsfilter som passar ditt hushåll kan bero på allt från vattenkvalitet till hur mycket vatten som ska spolas genom filtret. 

Sedimentfilter är en vanlig typ av vattenfilter som fångar upp och tar bort smuts och partiklar som lera och sand från vattnet. Sedimentfiltret är vanligt förekommande för den som har egen brunn men kan också användas för dig som har stadsvatten. 

Installation av vattenfilter i brunn
Med ett korrekt installerat vattenfilter i din brunn får du bra dricksvatten

Ett annat vanligt filter för egen brunn är ett kolfiberfilter. Med hjälp av en yta av aktivt kol absorberas smuts, föroreningar och kemikalier i kolfiberfiltret samtidigt som det tar bort dålig lukt och smak från vattnet. 

Omvänd osmos är en effektiv metod för att rena vatten som kommer från en egen brunn genom att vattnet passerar genom ett membran där smutset stannar. Ett osmosfilter för dricksvatten kan samla upp de flesta föroreningar som bakterier, virus och tungmetaller och ser till att vattnet är säkert för dig att dricka. 

För att säkerställa att ditt vattenfilter installeras på rätt sätt är det bra att ta hjälp av de som har kompetens. Vi är kunniga och har experter som hjälper dig med installation av vattenfilter för att du ska få rent dricksvatten i kranen.

Hur ofta ska man byta vattenfilter?

Hur ofta du behöver byta vattenfilter i din vattenbrunn beror först och främst på vilken typ av filter du har, men också på kvaliteten på ditt vatten och hur mycket vatten som passerar genom filtret. Ett vanligt kännetecken på att det är dags att byta ut filterpatronen är att vattnet börjar smaka eller lukta illa. Var därför uppmärksam på förändringar i ditt vatten. 

Generellt sett rekommenderas det att byta vattenfilter minst en gång om året, men för att säkerställa att allt ser ut som det ska är ett tips att titta till ditt filter ungefär var tredje månad.

Byte av vattenfilter i brunn bör ske minst en gång om året
Investera i en borrad brunn till lantstället

Ett sedimentfilter fångar upp orenheter och sediment och blir därmed igensatt. Oftast behöver det därför bytas varje 6-12 månader, men om du märker att vattenflödet blir sämre eller känner av ändringar i smak eller lukt kan du behöva byta det tidigare. 

Ett kolfiberfilter behöver i regel också bytas ut efter ungefär 6-12 månader eller efter att en viss mängd vatten passerat genom filtret. Ett osmosfilter har en längre hållbarhet och livslängd än andra filter och oftast räcker det att du byter membranfiltret  efter cirka 1-3 år. Beroende på tillverkarens rekommendationer, vattenkvalitet och mängd vatten som passerat kan detta variera så läs därför instruktionerna för ditt filter noga.

Avhärdningsfilter

Om ditt vatten innehåller mycket kalcium och magnesium kan det kännas hårt mot huden och lämna kalkavlagringar som skapar problem i rör och köksapparater. Då kan det vara dags att överväga ett avhärdningsfilter. Genom jonbytning försvinner magnesium och kalicumjoner från vattnet och gör att vattnet känns mjukare.

Hur ofta ska man backspola vattenfilter?

Backspolning av vattenfilter är ett effektivt sätt att bli av med partiklar och orenheter som fastnat i filtret och hur ofta du ska backspola ditt vattenfilter beror dels på vattenkvaliteten men också hur mycket vatten som filtrerats genom filtret. Vill du veta hur ofta du bör utföra backspolning i din brunn ger vi dig gärna rådgivning för att behålla filtrets prestanda.

Säkerställ rent dricksvatten med rätt filter i din brunn
Simonssons Rör hjälper dig med brunnsborrning och installera vattenfilter i din brunn

Kontakta Simonssons rör för VVS-arbeten i Sälen

Nu har du allt du behöver veta inför borrning av brunn och installation av vattenfilter eller vattenrening, men vi förstår att det kan vara mycket att ta in. Oavsett om du vill ha hjälp med hela projektet eller bara få rådgivning om backspolning finns vi här och hjälper dig genom hela processen. Kontakta oss redan idag och få en kostnadsfri offert!

Kontakta oss nu för en kostnadsfri offert och diskutera dina VVS-behov med oss!