Laga vattenskada med Simonssons Rör

Oroar du dig för fukt- eller vattenskador? Vi vet att vattenskador kan vara en mardröm för såväl boende som företagare, fastighetsägare eller hyresgäster. Vi kan hjälpa dig att åtgärda vattenskador och återställa din bostad till sitt ursprungliga skick.

Åtgärda vattenskada

Kök och badrum är de mest riskfyllda områdena för vattenskador. Om du råkat ut för en vattenskada kan vi hjälpa dig.

Skydd mot vattenskador

Om du känner dig osäker på hur du ska skydda ditt hem eller din lokal mot eventuellt framtida vattenskador kan vi hjälpa dig. Vi erbjuder rådgivning och installation av vattenskyddssystem för företag för att förhindra framtida vattenskador och säkra ditt hem eller lokal.

Laga vattenskador i bostadsrätt och hyresrätt

Vi erbjuder våra tjänster till såväl bostadsrättsföreningar som hyresvärdar och hyresgäster. Vi samarbetar med försäkringsbolag för smidiga åtgärder vid vattenskador.

Orsaker till vattenskador

Det finns flera faktorer som kan leda till vattenskador. Vanliga orsaker kan bland annat vara:

  • Läckande rör i badrum och kök: Åldrande rörsystem eller felaktig installation kan leda till läckande rör och allvarliga vattenskador.
  • Sprucket avlopp: Spruckna avloppsrör kan orsaka översvämningar och skador på fastigheten.
  • Vattenläckage från apparater: Diskmaskiner, tvättmaskiner, och vattenkokare kan läcka om de inte är korrekt underhållna.
  • Vattenrör i väggarna: Läckande rör som är gömda i väggarna kan vara svåra att upptäcka och kan orsaka skador över tid.
  • Frostskador på rör: I kallt klimat kan frusna rör spricka och orsaka vattenskador när de tinar.
  • Takläckage: Läckande tak kan leda till vattenskador i taket och väggarna.
  • Översvämningar: Naturliga katastrofer, som översvämningar, kan orsaka omfattande vattenskador.
  • Överfyllt avloppssystem: Om avloppssystemet inte kan hantera kraftig nederbörd eller avloppsvatten kan det leda till översvämningar.
  • Läckande kranar och ventiler: Läckande kranar och ventiler kan slösa bort vatten och orsaka skador om de inte åtgärdas.

Vattenskada i Sälen? Kontakta Simonssons Rör

Se till att ha en bra försäkring mot vattenskador – det kan vara avgörande för att täcka kostnaderna vid oväntade händelser. Med Simonssons Rör AB kan du känna dig trygg med att vi åtgärdar den vattenskada som uppstått. Kontakta oss för att få hjälp med vattenskador eller för att förebygga dem i framtiden.